Rytma – musik- och dansläger

Gillar du dans eller musik och vill utveckla ditt intresse tillsammans med andra? Då är Rytma lägret dig! Ett integrerat dans- och musikläger för barn och unga i åldrarna 10-25 år där alla får utvecklas i sin egen takt. Nästa läger anordnas i maj 2023.

Under våren 2022 arrangerade Vara Konserthus med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Grevillis Fond det första av flera återkommande läger för ungdomar.

Detta första läger var för deltagare som gillar dans och vill utveckla sitt intresse tillsammans med andra i en inkluderad grupp. Fokus låg på modern och nutida dans, streetdance, improvisation och scenisk gestaltning. Vi dansade oss igenom tre intensiva dagar och avslutade med en sharing där alla deltagare som ville fick möjlighet att visa vad som åstadkommits.

Varje dag på lägret bestod av tre danspass. Ibland med alla deltagare tillsammans, ibland indelade i olika grupper. Deltagarna var medskapare, inte bara mottagare, på lägret och gavs möjlighet att konstnärligt utforska sitt dansande. Arbetet skedde utifrån principen att ta allas utforskande och lärande på allvar oavsett ålder och funktion. På fritiden umgicks deltagarna genom olika aktiviteter som dancejam, film, tipspromenad och sällskapsspel.

Vem kan delta?

Dans- och musikintresserade unga i åldern 10-25 år. Både elever på grundläggande nivå och de som kommit längre i sin dansutveckling.
På lägret sker undervisningen i grupp vilket gör att deltagare behöver vilja och kunna vara del av en grupp för att delta. Pedagogerna strävar efter att möta varje individ där hen befinner sig för att ge alla samma möjlighet till personlig utveckling. Vi försöker vara multimodala i vår kommunikation och använda ett övergripande bildstöd i undervisningen samt visst tecken som stöd.

Lägret Rytma återkommer 2023. Mer information om anmälan kommer inom kort.

 

Meningsfullt sammanhang för våra deltagare

– För att bli riktigt bra på dans, att sjunga eller spela ett instrument krävs det uthållighet och vilja. För att orka kämpa och inte ge upp de vanliga regniga tisdagarna behöver man inspiration och något att längta efter. Det vill vi skapa med vår satsning på ett läger. Vi vill att lägret ska bli en plats där man möter nya vänner. Där man kan få inspiration. Upptäcka nya saker. Utvecklas tillsammans. Ett meningsfullt sammanhang att längta till år efter år, säger Petra Kloo, VD och Konserthuschef