Bra att veta om vaccinationsbevis och restriktioner

Uppdaterat 13 januari 2022

Det är viktigt att du får ett tryggt och trevligt besök på konserthuset. Från och med 1 december 2021 behöver du visa upp ett giltigt vaccinationsbevis med QR-kod och legitimation när du ska besöka ett evenemang på Vara Konserthus. Vaccinationsbeviset scannas i huvudentrén av våra publikvärdar.

Restriktioner och publikkapacitet

Den 12 januari 2022 infördes restriktioner för hur många personer som får delta i ett offentligt evenemang. Antalet personer i publiken kommer begränsas och evenemangen kommer att genomföras med avstånd mellan varje sällskap.

Vissa föreställningar kommer att flyttas fram eller ställas in i och med de nya restriktionerna. Vi kommer att kontakta berörda biljettköpare via mail och SMS. Har du frågor är du välkommen att ringa gäst- och biljettservice på tel. 0512-315 00.

På vilka evenemang behövs vaccinationsbevis?

Du behöver visa vaccinationsbevis på samtliga offentliga evenemang på Vara Konserthus.

Den 1 december 2021 infördes krav på vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 100 personer. Den 23 december 2021 utökades restriktionerna och gäller nu från sammankomster med 20-500 personer. Vi har spärrat kapaciteten i våra salonger till 500 personer. 

Detta kommer att gälla på samtliga offentliga evenemang på Vara Konserthus så länge som kravet på vaccinationsbevis finns.  

Läs mer om restriktioner och vaccinationsbevis på Regeringen.se.

Vem behöver visa vaccinationsbevis?

Vaccinationsbevis kommer att krävas av alla konsertbesökare över 18 år med en biljett. Du som är under 18 år behöver i dagsläget inte visa vaccinationsbevis för att få besöka oss. Du som av medicinska skäl inte kan vaccinera dig behöver visa upp ett läkarintyg som styrker detta. 

Tänk på att vi endast kommer att kunna godta giltigt vaccinationsbevis. Intyg om genomgång infektion eller negativt test kommer inte att gälla. 

Hur går kontrollen av vaccinationsbeviset till?

Våra publikvärdar kommer att kontrollera vaccinationsbeviset i konserthusets huvudentré. Beviset har en QR-kod som scannas. Ha ditt bevis redo i mobilen eller på utskrift när du anländer till konserthuset. Du kommer även behöva visa din legitimation.

Vi använder oss av Digg:s app som automatiskt kontollerar följande:

1. Att vaccinationsbeviset är äkta och giltigt.

2. Att besökarna uppfyller kraven:

– Att det är ett vaccinationsbevis (ej testbevis eller tillfrisknandebevis)

– Att vaccinet är godkänt enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

– Att personen fått rätt antal doser för räknas som fullvaccinerad

– Att det har gått 14 dagar sedan sista dosen (gäller ej boosterdos)

Appen ger grönt meddelande om besökaren uppfyller kraven, och rött meddelande om besökaren inte uppfyller kraven.

Publikvärden kontrollerar följande manuellt:

Att legitimationen, personen och vaccinationsbeviset stämmer överens.

Hur skaffar jag ett vaccinationsbevis?

Du som är vaccinerad mot Covid-19 kan logga in på covidbevis.se och med hjälp av e-legitimation, till exempel bank-id, ladda ner ditt vaccinationsbevis. Den som inte har någon e-legitimation kan beställa ett vaccinationsbevis via en blankett på Ehälsomyndighetens webbplats.

För att räknas som vaccinerad ska det ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs. Läs mer om detta hos Folkhälsomyndigheten.

Endast EU:s digitala bevis är godkänt.

Vaccinationsbeviset har en QR-kod som scannas vid entrén.

Det finns olika typer av covidbevis. Observera att vi endast godtar giltigt vaccinationsbevis. Intyg om genomgång infektion eller negativt test gäller inte.

Vad behöver jag tänka på inför mitt besök?
  • Se till att du har ett giltigt vaccinationsbevis i din mobil eller på utskrivet papper. Vaccinationsbevisen har en begränsad giltighetstid – kontrollera att beviset är giltigt den dag du ska besöka oss. Vaccinationsbevis kan hämtas med hjälp av e-legitimation på webbplatsen covidbevis.se (länken öppnas i nytt fönster) 
  • Ha legitimation och vaccinationsbevis redo när du kommer till konserthuset.
  • Kom i god tid. Kontrollen av vaccinationsbevis kan innebära att det tar lite extra tid när du anländer till konserthuset. 
Jag är ovaccinerad och har inget vaccinationsbevis. Kan jag avboka min biljett?

Du som inte kan visa upp ett giltigt vaccinationsbevis kommer inte att släppas in på evenemanget.

På de evenemang där Vara Konserthus står som arrangör kommer vi erbjuda återköp så länge som kravet på vaccinationsbevis gäller. I de fall då det är en extern arrangör beslutar arrangören vad som gäller för återköp. Kontakta biljett- och publikservice på tel. 0512-315 00 eller biljetter@varakonserthus.se för mer information. Du hittar vem som är arrangör på respektive evenemangssida här på webben. 

Stanna hemma vid symptom

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Detta genom att stanna hemma vid symptom, hålla avstånd, tvätta händerna med mera. I konserthuset har vi placerat ut handsprit och det finns goda möjligheter att tvätta händerna. 

Givetvis följer vi samhällsutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer noga. Verksamheten anpassas utifrån rådande regler och restriktioner. Det är viktigt att du som gäst, artister och våra medarbetare ska känna sig trygga.  

Ring oss! Vi svarar på dina frågor om biljetter och återköp.

Du når gäst- och biljettservice på tel. 0512-315 00. Vill du hellre maila kan du göra det på biljetter@varakonserthus.se.