Vara Internationella Kvinnokör

Vara Internationella Kvinnokör leds av körledaren Erica Sjöström. Kören finns till för kvinnor som inte är så vana att sjunga i grupp, men som vill träffa nya människor och ta del av världens musikskatter. Kören träffas en gång i veckan och uppträder då och då på olika tillställningar, så som olika integrationsträffar.

Vill du vara med och ta ton?

Körens verksamhet har tillfälligt pausas med hänsyn till rådande rekommendationer kring körsång och samlingar i grupp. Förhoppningen är att kören kan starta igen hösten 2021.

Om du vill vara med och sjunga eller veta mer om kören är du hjärligt välkommen att höra av dig.

Helena Helén
0512-315 24
helena.helen@varakonserthus.se