Köp- och leveransvillkor

Dessa användarvillkor uppdaterades den 1 juli 2022.  

Biljetten

 • Biljetten ger dig tillgång till de evenemang som biljetten avser så länge streckkoden är giltig och läsbar.
 • Alla konsertbesökare måste ha en giltig biljett.
 • Biljetter eller produkter som annullerats är inte giltiga.
 • Biljetten får inte kopieras eller på annat sätt användas fler gånger än en.
 • Biljetten får överlåtas till annan person om det inte tydligt framgår på hemsidan och/eller biljetten att den är personlig.
 • Biljetter får inte inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte eller erbjudas i tävlingar utan skriftligt medgivande från Vara Konserthus och/eller eventuell extern arrangör.
 • Numrerad biljett gäller till den plats som anges på biljetten.
 • Som kund ansvarar du för att kontrollera att bokningen stämmer (rätt post-och e-postadress, evenemangsdatum, antal biljetter, rätt arena, rätt klockslag och att biljetten kommit till dig i god tid innan evenemanget startar).
 • Biljetten är en värdehandling. Legitimation krävs för att ersätta förlorad biljett. Har PDF- eller mobilbiljett valts kan biljetten skrivas ut/laddas ner igen från kvittosidan.
 • Vara Konserthus har rätt att annullera biljetter om dessa försäljnings- och leveransvillkor inte följs.

Abonnemang och Flexpaket

 • Biljetter i ett abonnemang eller flexpaket kan inte återlösas och inte heller bytas mot en annan biljett.

Rabatter

 • Behörighet till eventuell rabatt (till exempel studentrabatt) ska kunna styrkas i samband med biljettvisering/insläpp.
 • Grupprabatt, grupper på 15 personer eller fler får 10% rabatt till de föreställningar där Vara Konserthus står som arrangör (undantag finns).
 • Rabatter går ej att kombinera med varandra eller andra erbjudande.
 • Erbjudande gäller endast nya bokningar.

Presentkort

 • Presentkort har en giltighetstid på två år från inköpsdatum.
 • Presentkort kan inte förlängas.
 • Presentkort återbetalas inte och kan inte heller helt eller delvis bytas mot kontanter.
 • Presentkort kan användas för köp av biljett.
 • Presentkort kan användas för köp av mat och dryck online.

Biljettreservationer

 • Du som reserverat dina biljetter måste bekräfta föreställningen, antal biljetter, pris och datum innan dess att förfallodatum passerat. I annat fall återgår biljetterna efter förfallodatum till försäljning. Efter att du bekräftat och/eller betalt din reservation skickas PDF-biljetter till den angivna e-postadressen i bokningen.

 Leverans av biljett

 • Vid köp i vår biljettkassa levererar vi fysiska eller digitala biljetter.
 • Vid köp av biljett på varakonserthus.se erbjuder vi PDF- eller mobilbiljett. Du laddar ner din biljett via länk i den biljettbekräftelse du får till den e-postadress du angav vid köpet. Om du inte har mottagit e-post med biljetterna inom 24 timmar efter genomfört köp (dubbelkolla i skräpposten) kan du ringa till gäst-och biljettservice på telefonnummer 0512–315 00 eller skicka e-post till biljetter@varakonserthus.se

Betalning

 • All kommunikation vid betalning mellan kund och Vara Konserthus sker i krypterad form. Kortinformation skickas direkt till kortleverantören och sparas inte av Vara Konserthus.
 • Att välja faktura som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan ska betalas vid ett senare tillfälle.

Återköp

 • Köpt biljett kan inte återlösas eller bytas mot annan biljett.
 • Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är du därför bunden av ditt köp.
 • Återköp sker endast i händelse av inställt evenemang.

Inställt evenemang

 • Du ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat.
 • Ett evenemang anses vara inställt om det inte alls genomförs. Ändringar i repertoaren, plats/lokal för evenemanget, ändrat datum, delvis genomfört evenemang eller liknande utgör inte ett inställt evenemang. I händelse av inställd eller flyttat evenemang hänvisas du kontakta Vara Konserthus som ansvarar för frågor om återlösen av biljetter.
 • Vid inställt evenemang måste biljetten återköpas inom 12 månader från inställt evenemang. Kund som ej gjort sitt anspråk på återbetalning av biljett har efter det datum inte längre rätt att begära ersättning.

Förbehåll

 • Vara Konserthus förbehåller sig för eventuella fel gällande priser och slutsålda evenemang.
 • Vara Konserthus förbehåller sig rätten att ändra platstilldelningen inom samma priskategori samt flytta bokningen till annan kategori mot att eventuell prisskillnad betalas ut till kunden.
 • Vara konserthus förbehåller sig rätten att annullera utfärdade biljetter mot återbetalning av biljettens pris samt avgifter.
 • Vara Konserthus (eller extern arrangör) förbehåller sig rätten att ändra program och medverkande i händelse av sjukdom eller annan händelse utanför Vara Konserthus och/eller annan arrangörs kontroll.
 • Uppgifter om priser, rabatter, biljettsläppsdatum och villkor för biljettköp kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Reklamation

 • Alla former av reklamation som rör evenemanget ska riktas direkt till Vara Konserthus.

Sekretess, säkerhet och personuppgifter

 • I samband med att du köper biljett hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter. Det gör vi för att kunna fullfölja vårt åtagande mot dig.
 • Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss.
 • Enligt Dataskyddsförordningen har du, på begäran, rätt att få ta del av den informationen vi har registrerar om dig.
 • Du hittar detaljerad information om hur vi hanterar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy https://varakonserthus.se/personuppgifter/

Tillämplig lag

 • Svensk lag tillämpas på dessa försäljnings- och leveransvillkor.

Godkännande av dessa villkor

 • Genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal och/eller i övrigt behörig att ingå avtal om biljettköp, samt att du har läst och förstått dessa villkor och samtycker till vår angivna personuppgiftsbehandling.
 • Vi ber dig dock uppmärksamma att biljettköp som sker genom någon annan återförsäljare sker på de villkor som gäller mellan den personen/företaget och dig. Det betyder bland annat att vi inte kan ta ansvar för biljetter som säljs i andra hand. Vill du vara på den säkra sidan så ska du köpa biljetter till konserthusets evenemang via vår biljettkassa eller varakonserthus.se.

Kontaktinformation

Vara Konserthus AB
Org nr 556872–7704
Besöksadress: Allégatan 49, 534 31 Vara 

Telefon: 0512-315 00
E-post: info@varakonserthus.se