8 mars, 2021

3 frågor om projektet Jämställt Storband

Männen är överrepresenterade runt om på Sveriges scener, i bolagsstyrelser och i studion. Att det är så musikvärlden ser ut hänger ihop med könsmönstret i resten av världen. Detta vill Vara Konserthus och Bohuslän Big Band vara med och förändra. I samspel med Norrbottensmusiken och Gotlandsmusiken startade de projektet Jämställt Storband. Hur kan man tonsätta storbandsgenren med fler än en melodi?

Vi har ställt 3 frågor till Ida Jarlgren har arbetat som projektledare och producent för projektets mentorskapsprogram.

1. Berätta om projektet Jämställt storband 

Vi vill skapa fler vägar in i branschen för personer av olika kön, bakgrund och etnicitet. Projektet är en trestegs-raket där vi under det första året ringade in frågan via intervjuer med människor i branschen och kulturskolor. Svaren tog vi med oss när vi under det andra året arbetade med jämställdhetsfrågor internt och tillsammans med andra aktörer i branschen. Under sista året startade vi ett mentorskapsprogram för unga musiker. 

Musiker ur Next Generation Big Band har en workshop med världsartisten Danilo Pérez som en del av mentorskapsprogrammet, mars 2020. Foto: Peter Claesson.

2. Vad kom ni fram till under intervjuerna? 

Många berättade att en person nära dem hade öppnat en dörr till musiken. Det var inte alltid en förebild eller idol utan istället en kulturpedagog eller familjemedlem som uppmuntrat dem. Vara Konserthus och Bohuslän Big Band vill ”öppna dörrar” genom att synliggöra och utvidga normer i storbandsvärlden samt att bjuda in till trygga rum! 

3. Varför är det viktigt att storbandsjazzen blir mer jämställd? 

De senaste decennierna har den formella jämställdheten förbättrats såsom att diskriminering i arbetslivet minskat. Det som kvarstår är informell jämställdhet och där är kulturen inget undantag. Strukturella maktordningar och normer kring kön, genus och etnicitet påverkar vem som har möjlighet att utöva kultur och på vilket sätt. Med Jämställt Storband vill vi öka kunskapen kring hur det tar sig uttryck och tillsammans med andra i branschen bidra till förändring.

Jag vill veta mer om Jämställt Storband >

 

Gemensamt rep med Bohuslän Big Band och Next Generation Big Band. Hanne Småvik och Ingrid Utne med sina adepter.