15 februari, 2022

Vara Konserthus startar dansläger

Under våren arrangerar Vara Konserthus med stöd av Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg det första av flera återkommande läger för dansintresserade ungdomar.

Lägret kommer att ha undervisning i olika nivåer och passa alla elever med eller utan funktionsvariationer. Mentorer och pedagoger från föreningen Språng, som arbetar för ett jämlikt kulturliv där olikheter ses som en tillgång, kommer tillsammans med koreografer och danslärare att undervisa. Varje dag består av tre lektionspass som anpassas efter deltagarnas förutsättningar. Fokus kommer att ligga på modern/nutida dans, streetdance, improvisation och scenisk gestaltning.

– För att bli riktigt bra på dans, att sjunga eller spela ett instrument krävs det uthållighet och vilja. För att orka kämpa och inte ge upp de vanliga regniga tisdagarna behöver man inspiration och något att längta efter. Det vill vi skapa med vår satsning på ett läger. Vi vill att lägret ska bli en plats där man möter nya vänner. Där man kan få inspiration. Upptäcka nya saker. Utvecklas tillsammans. Ett meningsfullt sammanhang att längta till år efter år, säger Petra Kloo, VD och Konserthuschef 

2022 är första året av tre planerade. På sikt kommer lägret även att erbjuda kör- och orkesterinriktning. Målet är att lägret växer då deltagare återkommer år efter år och med tiden blir ett självklart inslag i Vara Konserthus verksamhet. Till lägrets första år inbjuds danselever i åldrarna 10-25 år från kulturskolor, studieförbund, föreningar och privata aktörer från Vara och dess grannkommuner.

– Vi delar konserthusets tro om att detta kan bli ett meningsfullt sammanhang för de barn och unga som vill satsa på sitt kulturintresse. Vi ser positivt på att det är ett läger som värnar inkludering och på samverkan mellan flera aktörer, berättar Mats Johansson, ledamot i Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

– Vi är väldigt glada att Sparbanken Skaraborg tror på vår idé om ett inkluderande läger. Att de vill stötta unga kulturutövare och ge dem goda förutsättningar att utvecklas och samverka. Vår ambition är att deltagarna knyter nya kontakter och hittar nya vägar till samarbete, säger producenten för Barn och Unga på Vara Konserthus, Helena Helén.

Lägret genomförs 26-28 maj. Anmälan öppnar inom kort!