9 september, 2022

Petra möter Frida Jones

Vara Konserthus VD Petra Kloo möter dansläraren Frida Jones från Kulturskolan över en fika på Conditori Nordpolen. Samtalet kretsar kring vikten av att barn och unga får tillgång till konst, kultur och eget skapande.

Petra: Din uttrycksform är ju dans. Hur hittade du dit?

Frida: Jag är uppvuxen med kultur i hemmet. Min mamma höll på med lokalrevy och sjöng i band och jag var alltid var med. Jag satt bakom scenen och under repetitioner och tittade på dansarna. Redan när jag var fyra år förstod jag att det är det där jag vill hålla på med. Det tilltalade mig.

Petra: För dig fanns det alltså redan ett sammanhang att ta del av. Vad gör man om man inte har det?

Frida: Det beror nog lite på var man bor. Sporten har det exempelvis enklare för den når man i skolan på ett annat sätt. Vid 12 års ålder har många barn provat på flera olika sporter eftersom den världen ofta är mer tillgänglig, men det är inte lika självklart att man hittar till kultur. Det går väl oftast genom föräldrarna eller att man har sett en föreställning. Här i Vara får skolungdomarna se föreställningar på konserthuset och det är såklart en bra inkörsport. Får man inte se kulturen finns det ju ingen chans att veta att den finns.

Petra: Så de estetiska uttrycken har inte en lika självklar plats i skolan?

Frida: Nej. Ta dans som exempel. Alla har en bild av vad det är, men väldigt få vet vad det innebär och när de får prova på att dansa blir det något helt annat.

Petra: Det är ju en väldig orättvisa i det. Alla har inte samma utgångsläge hemifrån. Där har vi som institutioner, jag från Vara Konserthus och du från Kulturskolan, ett tungt ansvar eftersom skolan har släppt det lite. Ska kulturen nå alla, vilket faktiskt är ett kulturpolitiskt mål i vårt land, behöver tillgängligheten öka oavsett var du bor. Då blir ju skolan en viktig plats för det.

Frida: Precis, och enligt barnkonventionen har ju alla barn rätt till kultur. Det ska man inte heller glömma bort. Kultur är inte bara något som är lite kul och en extra krydda i livet, det är en rättighet också. Vi som vuxna måste hjälpas åt att möjliggöra det. Idag är det svårt att få gå från skolundervisningen för att spela instrument, något som var en självklarhet förr. Bara den utvecklingen går rakt emot barnkonventionen. Det är synd för kultur är jättebra för lärandet och kan användas i den övriga undervisningen. Det finns till exempel musikmatte där man använder musik för att lära sig räkna. Det gör mycket för utvecklingen och hjärnan.

Petra: Dansen har ju varit viktig för dig och är ditt arbete idag. Hur har det format dig att du fick chansen att hålla på med det?

Frida: Jag tror att det har gjort jättemycket med mig, till exempel att jag har ett skapande tänk och ser saker i bilder. Det finns en disciplin eftersom jag är van att öva och det finns ett ansvar som jag lärt mig längs vägen. Det gör något med ens driv som såklart även märks i övriga livet. Livet blir ibland lättare av att hålla med dans. Det flyttar fokus när saker är jobbiga. Jag kan inte ens tänka mig ett liv utan dans.

Petra: Att lära sig ett instrument, att dansa eller skapa är ju också bra för uthålligheten.

Frida: Verkligen. Det ger en också chansen att vara i nuet. Jag ser det bland mina danselever, hur de ser dansen som en trygg plats dit de kan komma som de är och vara prestigelösa. De hittar alltid tillbaka dit även om livet och skolan i övrigt är stressigt. De mår alltid bättre när de går från dansen. Den boostar hälsan.

Petra: Barn är ju väldigt kvalitetsmedvetna. Ska vi ha en barn- och ungdomsverksamhet måste vi ställa det bästa vi har till förfogande och inte göra det halvdant. Institutionerna måste öppnas upp och det måste få kosta. Annars blir det inte på riktigt och då blir det inte kvalitet. Då väljer ungdomarna något annat.

Frida: Det finns alltid annat att tävla mot. Vi behöver satsa på kvalitet och på barnen.

Petra: Hur tycker du att Kulturskolan ska jobba med bredd och spets?

Frida: De hänger ihop jättemycket. Har man inte bredden får man inte spetsen. Jag tror verkligen på att man blir bra tillsammans. Vi behöver varandra. Ingen är bra på allt. Man kan alltid inspireras att bli bättre tillsammans med andra och ta del av andras uttryck.Spets är bra men vi måste bli bättre på att samarbeta. Nu har alla institutioner så stora område och det finns inte längre en tydlig väg. I takt med alla besparingar behöver vi samarbeta. Kulturskolan och Vara Konserthus har ett jättebra samarbete som har varit superviktigt och givande för oss båda.

Petra: Du tog ju steget och blev professionell dansare. Vad var det, utöver din talang, som gjorde att du klarade av att göra det? Var det några resurser eller något längs vägen som hjälpte dig?

Frida: Positiva förebilder och en positiv målbild är väldigt viktigt. Det är inte jätteroligt varje gång att köra balett klockan 8 på morgonen men har man en målbild är det enklare. Jag har jättemånga förebilder bland mina gamla lärare. Man måste vara sann mot sig själv och stark mentalt också. Då behövs ju stöttande människor i ens närhet.

Petra: Hur gör du för att vara en sådan förebild?

Frida: Jag uppmuntrar gott kamratskap hellre än en bra prestation. Allt behöver inte vara perfekt. Som danspedagog måste man ta hänsyn till att vi alla står framför speglar. Det får inte bli fokus på kroppsideal. Det är känsligt. Där har vi som vuxna ett jätteansvar. Det kan lätt bli press och prestation och osunda vanor. Man måste komma ihåg varför man började dansa. För att det är kul och man mår bra av det. Jag vill uppmuntra till att det alltid blir roligt så att man vill utvecklas och ha dansen med sig. Att lyckas ge barn ett livslångt intresse för kultur är guld. Det är det man vill.

Foto: Daniel Strandroth